Roverský kmen PICKWICK
Přihlášení

::: Roverský kmen PICKWICK

Co jsme zač?

Jsme roverský kmen, vzešlý z lůna 52. skautského střediska.

Jsme otevřené společenství 18 lidí od 16 do 27 let, kteří se snaží vytvářet mezi sebou přátelskou atmosféru a prostředí ochoty a spolupráce.

Naše akce jsou jak v přírodě, tak ve městě, jak sportovní, tak kulturní a společenské. Na mnoho z nich s sebou bereme také naše společné kamarády – nerovery.

Podílíme se na fungování střediska

Tip

„Dlaň se svírá v pěst, Pickwick is the best!“